Pelanggan yang dihormati, mohon untuk pastikan alamat penghantaran, poskod dan negeri adalah tepat. Kesalahan alamat akan dikenakan caj pengangkutan tambahan daripada customer untuk penghantaran semula.

Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969 (Akta 2)

SA2K

RM6.00

Ministerial Functions Act 1969 (Act 2)
Akta Fungsi-Fungsi Menteri 1969 (Akta 2)

Dwibahasa

Cetakan 2006

Tiada Pindaan terkini setakat ini. 

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians, and law students reference.

44 items left

Related Items