Pelanggan yang dihormati, mohon untuk pastikan alamat penghantaran, poskod dan negeri adalah tepat. Kesalahan alamat akan dikenakan caj pengangkutan tambahan daripada customer untuk penghantaran semula.

Statutory Declarations Act 1960 (Act 783) (Revised - 2016)

SA783K

RM10.00

Statutory Declarations Act 1960 (Act 783) (Revised - 2016)
Akta Akuan Berkanun 1960 (Akta 783) )( Disemak - 2016)

Dwibahasa

Cetakan 2016 

Buku ini tidak mempunyai Pindaan Terkini.

 

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians, and law students reference.

35 items left

Related Items