Pelanggan yang dihormati, mohon untuk pastikan alamat penghantaran, poskod dan negeri adalah tepat. Kesalahan alamat akan dikenakan caj pengangkutan tambahan daripada customer untuk penghantaran semula.

Private Agencies Act 1971 (Act 27)

SA27K

RM5.50

Private Agencies Act 1971 (Act 27)
Akta Agensi Persendirian 1971 (Akta 27)

Dwibahasa

Cetakan 2006 

Buku ini tidak mempunyai Pindaan Terkini.

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians, and law students reference.

101 items left

Related Items