Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

Akta Pengurusan strata 2013 [Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaran dan Pengurusan) 2015] - P.U.A 107 01/06/2015

RM50.00

P.U.A 107 01/06/2015

Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaran dan Pengurusan) 2015

99 items left

Related Items