Pelanggan yang dihormati, mohon untuk pastikan alamat penghantaran, poskod dan negeri adalah tepat. Kesalahan alamat akan dikenakan caj pengangkutan tambahan daripada customer untuk penghantaran semula.

Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)

SA88K

RM10.00

Official Secrets Act 1972 (Act 88)
Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)

Dwibahasa

Cetakan 2006 

Buku ini tidak mempunyai Pindaan Terkini.

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians and law students reference.

21 items left

Related Items