Pelanggan yang dihormati, mohon untuk pastikan alamat penghantaran, poskod dan negeri adalah tepat. Kesalahan alamat akan dikenakan caj pengangkutan tambahan daripada customer untuk penghantaran semula.

Akta Pewarisan (Peruntukan Keluarga) (Akta 39)

SA39K

RM8.00

Inheritance (Family Provision) Act, 1971 (Act 39)
Akta Pewarisan (Peruntukan Keluarga), 1971 (Akta 39)

Dwibahasa

Cetakan 2006 

Buku ini tidak mempunyai Pindaan Terkini.

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians, and law students reference.

11 items left

Related Items