Pelanggan yang dihormati, mohon untuk pastikan alamat penghantaran, poskod dan negeri adalah tepat. Kesalahan alamat akan dikenakan caj pengangkutan tambahan daripada customer untuk penghantaran semula.

Akta Perintah Nafkah (Kemudahan Bagi Penguatkuasaan) 1949 (Akta 34)

SA34K

RM9.00

Maintenance Orders (Facilities For Enforcement) Act 1949  (Act 34)

Dwibahasa

Cetakan 2006 

Buku ini tidak mempunyai Pindaan Terkini.

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians and law students reference.

47 items left

Related Items