Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 673)

RM10.50

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians and law students reference.

23 items left

Related Items