Pelanggan yang dihormati, mohon untuk pastikan alamat penghantaran, poskod dan negeri adalah tepat. Kesalahan alamat akan dikenakan caj pengangkutan tambahan daripada customer untuk penghantaran semula.

Akta Cukai Jualan 1972 ( Akta 64)

SA64K

RM18.00

Sales Tax Act 1972 (Act 64)
Akta Cukai Jualan 1972 (Akta 64)

Dwibahasa

Cetakan 2006 

Buku ini tidak mengandungi pindaan-pindaan terkini.

Pindaan boleh di dapati melalui link di bawah:

AKTA CUKAI JUALAN 1972 PINDAAN TAHUN 2018 (A1578)

AKTA CUKAI JUALAN 1972 PINDAAN TAHUN 2019 (A1596)

AKTA CUKAI JUALAN (PIN) 2020 (A1631)

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians, and law students reference.

73 items left

Related Items