Pelanggan yang dihormati, mohon untuk pastikan alamat penghantaran, poskod dan negeri adalah tepat. Kesalahan alamat akan dikenakan caj pengangkutan tambahan daripada customer untuk penghantaran semula.

Akta Badan Perundangan Sarawak (Penggunaan Wang Yang Dipinjam Daripada Persekutuan) 1968 (Akta 779)

SA779K

RM10.00

Legislature Of Sarawak (Application of Monies Borrowed From The Federation) Act 1968 (Act 779) (Revised - 2016)
Akta Badan Perundangan Sarawak (Penggunaan Wang Yang Dipinjam Daripada Persekutuan) 1968 (Akta 779) (Disemak - 2016)

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians, and law students reference.

44 items left

Related Items