Warta Negeri Sembilan 748-754 (22/11/18)

751-754
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
PENGISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN

749-750
KANUN TANAH NEGARA:
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH 

748
AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK)1960:
PEMBERHENTIAN KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK

Related Items