Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

Warta Negeri Sembilan 748-754 (22/11/18)

751-754
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
PENGISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN

749-750
KANUN TANAH NEGARA:
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH 

748
AKTA TANAH (KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK)1960:
PEMBERHENTIAN KAWASAN PENEMPATAN BERKELOMPOK

Related Items