P.U.A 72 -74 (13/3/2019)

72/2019
Customs (Prohibition of Exports) (Amendment) Order 2019:
CUSTOMS ACT 1967
73/2019
Customs (Prohibition of Imports) (Amendment) (No. 2) Order 2019:
CUSTOMS ACT 1967
74/2019
Customs Duties (Exemption) (Amendment) Order 2019:
CUSTOMS ACT 1967

Related Items