N.S NO 39-77 (31/1/2019)

SGN0319

RM4.00

39-74
KANUN TANAH NEGARA:
PENGISYTIHARAN SEBAGAI DAERAH
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)

75-77
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT

2 items left

Related Items