Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

NO:2364-2369 (9/6/2016)

2364
AKTA EKSAIS 1976 : PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (LEMBAGA PELESENAN) 1977
2365-2366
KANUN TANAH NEGARA : SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
2367-2369
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960 : PERISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN PERISYTIHARAN PENGAMBILAN TANAH YANG DICADANGKAN PEMBETULAN

Related Items