Dear valued customer, PNMB2u only received LO manual only, we do not accept purchase through e-perolehan. For purchase through e-perolehan, do please contact, Ms Atikah (Eperolehan) at 0134715938.

NO 160 -179 (28/3/2019)

160-179
KANUN TANAH NEGARA:
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS PERKEMBALIAN TANAH KEPADA KERAJAAN
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT

Related Items