Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

NO 117-134 (28/2/2019)

RM3.00

117-133
KANUN TANAH NEGARA:
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT
134
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
PEMBERITAHUAN

2 items left

Related Items