Kindly take note that store pick up will not be available on 20, 21, 24 & 25 June 2019 . Operation will resume on 26 June 2019

N.S 136-159 (14/3/2019)

136-158
KANUN TANAH NEGARA:
PERISYTIHARAN SEBAGAI BANDAR
NOTIS MENGENAI SIASATAN
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT
159
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
PEMBERITAHUAN


Related Items