Please be informed that Pick up in store location will be change effective 1 Sept 2019. New Pick up in store will be at MPH Bookstores Sdn. Bhd. (Warehouse), Unit L1-4, First Floor, Wisma Kemajuan, No. 2, Jalan 19/1B,46300 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

N.S 136-159 (14/3/2019)

136-158
KANUN TANAH NEGARA:
PERISYTIHARAN SEBAGAI BANDAR
NOTIS MENGENAI SIASATAN
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PEMBATALAN PERIZABAN TANAH
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)
NOTIS MENGENAI CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN SEMENTARA YANG BARU
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT
159
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
PEMBERITAHUAN

Related Items