Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

Maintenance Orders (Facilities For Enforcement) Act 1949 (Act 34)

RM6.00

Maintenance Orders (Facilities For Enforcement) Act 1949 (Revised-1971) (Act 34)

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians and law students reference.

Akta Perintah Nafkah (Kemudahan Bagi Penguatkuasaan), 1949 (Di Semak, 1971) (Akta 34)

25 items left

Related Items