Penghantaran dan Self Pick Up akan di buka semula bermula pada 11 May 2022 (Rabu).

Legislature Of Sarawak Act 1968 (Act 779) (Rev-2016)

RM10.00

Legislature Of Sarawak (Application of Monies Borrowed From The Federation) Act 1968 (Act 779) (Revised - 2016)
Akta Badan Perundangan Sarawak (Penggunaan Wang Yang Dipinjam Daripada Persekutuan) 1968 (Akta 779) (Disemak - 2016)

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians and law students reference.
Page : 18
Year :2016

20 items left

Related Items