Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

Fed 8825-9099 (13-17/5/2019

8825
AKTA PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM, PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN DAN HASIL DARIPADA AKTIVITI HARAM 2001:
Notis Kepada Pihak Ketiga
8826-8886
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Notis Mengenai Mesyuarat Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Cadangan Melepaskan Ketua Pengarah Insolvensi
8887
AKTA SYARIKAT 2016:
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 551(3)
8888-8949
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
8950
ARAHAN PERBENDAHARAAN:
Pelantikan Ahli Lembaga Perolehan
8951-8952
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
Pejabat Kastam Diraja Malaysia, Ayer Keroh, Melaka
Pejabat Kastam Diraja Malaysia, Bagan Dalam, Pulau Pinang
8953-8998
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Cadangan Melepaskan Ketua Pengarah Insolvensi
8999
AKTA SYARIKAT 2016:
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 551(3)
9000-9059
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Cadangan Melepaskan Ketua Pengarah Insolvensi
9060-9063
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
9064
ARAHAN PERBENDAHARAAN:
Pelantikan Ahli Lembaga Perolehan Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)
9065-9099
AKTA SYARIKAT 1965:
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Pelantikan Pelikuidasi
Notis Mengenai Perintah Penggulungan

Related Items