Fed. 693-696 (14/1/2019)

693
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN:
PEMBERITAHUAN UMUM
694-696
AKTA PENGAMBILAN TANAH 1960:
PENGISYTIHARAN PENGAMBILAN YANG DICADANGKAN
NOTIS PENARIKAN BALIK DARIPADA PENGAMBILAN TANAH

Related Items