Fed. 3652-4055 (4-8/3/2019)

RM19.00

3652-3654
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT PERINTAH 27 BAB ‘F’ PERINTAH-PERINTAH AM
3655
WANG DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
Pejabat Kastam Diraja Malaysia, Bagan Dalam Pulau Pinang
3656-3744
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Mengenai Dividen Pertama Dan Akhir
Notis Mengenai Dividen Ketiga
Notis Mengenai Dividen Ketiga Dan Akhir
Notis Mengenai Dividen Keempat
Notis Mengenai Dividen Keenam
Permohonan Untuk Dibebaskan
3745-3750
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya)
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
3751
AKTA PERTUBUHAN 1966:
Notis Mengenai Permohonan Pembubaran & Perintah Perletakhakan
3752-3794
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
3795
AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958:
Senarai Juruukur Tanah Berlesen Yang Dikeluarkan Lesen Amalan
3796-3797
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Berhubungan Dengan Penyediaan Dokumen Hakmilik Daftar Sementara
Perintah Di Bawah Seksyen 433
3798-3799
AKTA SYARIKAT 2016:
Pemotongan Nama Syarikat Menurut Subseksyen 551(3)
3800
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia
3801-3887
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
3888-3893
AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009:
Notis Kepada Orang Yang Berkepentingan
3894-3897
DEPOSIT-DEPOSIT YANG TIDAK DITUNTUT:
Nama Pusat Tanggungjawab (Ptj): Hospital Sultanah Bahiyah (42030101)
3898-4008
AKTA KEBANKRAPAN 1967:
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Mesyuarat Pertama Pemiutang
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Oleh Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia Tentang Niat Hendak Memohon Pelepasan
4009-4018
KANUN TANAH NEGARA:
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Hakmilik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baru Sebagai Gantinya
Notis Mengenai Cadangan Hendak Mengeluarkan Dokumen Hakmilik Keluaran Sementara Yang Baru
4019
PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAI PERUBATAN SEBAGAI PAKAR MENGIKUT 27 BAB “F” PERINTAH-PERINTAH AM:
Pembetulan
4020
AKTA PERTUBUHAN 1966:
Pembatalan Pendaftaran Pertubuhan Di Bawah Subseksyen 13(1)(D)
4021-4055
AKTA SYARIKAT 1965:
Notis Mengenai Mesyuarat Am
Notis Mengenai Dividen Yang Dicadangkan
Notis Mengenai Dividen
Notis Mengenai Pelantikan Pelikuidasi
Notis Mengenai Pelepasan Pelikuidasi
Notis Mengenai Perintah Penggulungan

2 items left

Related Items