Dear valued customer, self pick-up location has changed to "KEDAI BUKU, PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD, JALAN CHAN SOW LIN, 50554, KUALA LUMPUR". Please be reminded that we are no longer operates at MPH Bookstore.

Fed 189 205 (25/4/2019)

189-205
KANUN TANAH NEGARA:
PENGISYTIHARAN SEBAGAI DAERAH
NOTIS MENGENAI SIASATAN
PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
NOTIS CADANGAN PEMBATALAN PERIZABAN TANAH BAGI MAKSUD AWAM
PERINTAH PENTADBIR TANAH DI BAWAH SEKSYEN 100
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MENGELUARKAN HAKMILIK SAMBUNGAN (ATAU DOKUMEN HAKMILIK KELUARAN YANG BARU SEBAGAI GANTI)
SAMAN KEPADA PENGGADAI SUPAYA HADIR DALAM SIASATAN
NOTIS BERKENAAN DENGAN CADANGAN HENDAK MEMOTONG KAVEAT

Related Items