Please be informed that Pick up in store location will be change effective 1 Sept 2019. New Pick up in store location will be announce soon. Please arrange pick up from PNMB Lobby latest by 30 Aug 2019 (Friday).

ebooks SPR : Laporan Kajian Semula Persempadanan (Jilid 1)

ebooks SPR : Laporan Kajian Semula Persempadanan (Jilid 1)
Syor-syor yang dicadangkan bagi bahagian-bahagian Pilihanraya Persekutuan dan Negeri di dalam negeri-negeri Tanah Melayu kali keenam tahun 2018.


Related Items