Pelanggan yang dihormati, mohon untuk pastikan alamat penghantaran, poskod dan negeri adalah tepat. Kesalahan alamat akan dikenakan caj pengangkutan tambahan daripada customer untuk penghantaran semula.

Armed Forces Act 1972 (Act 77)

SA77K

RM32.00

Armed Forces Act 1972 (Act 77)
Akta Angkatan Tentera 1972 (Akta 77)

Dwibahasa

Cetakan 2016 

Buku ini tidak mempunyai Pindaan Terkini.

Laws of Malaysia
Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia
Practicing lawyers, legal advisors, academicians and law students reference.

21 items left

Related Items